Vă rugăm să completaţi toate cîmpurile de mai jos:

Prin expedierea datelor înscrise în formular, aplicantul exprimă acordul ca datele furnizate să fie prelucrate de către Organizator şi/sau de Partener, manual sau cu utilizarea echipamentelor electronice, exclusiv în scopul organizării şi desfăşurării atelierului.